Skip to content

Archive

Category: CNTT tin học

Cho đến nay, tôi đã trải qua vài công việc: sư phạm, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh. (Người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thảo nào tôi vẫn cứ đói mãi. Hihi…). Mỗi nghề để lại cho tôi một bài học sâu sắc:

Sư phạm dạy tôi rằng: làm việc với con người là khó nhất. Vì con người có tâm tư, tình cảm, lý trí… chứ không phải như máy móc.

Kỹ thuật dạy tôi rằng: cái gì muốn làm nhanh, làm tốt thì phải có đúng đồ nghề. Nếu chưa tồn tại đồ nghề để làm với việc đó thì hãy tạo ra chúng.

Quản lý dạy tôi rằng: một hệ thống tốt là một hệ thống ngăn ngừa sai phạm từ đầu chứ không phải là một hệ thống xử lý sai phạm tốt.

Kinh doanh dạy tôi rằng: cái gì phù hợp với bạn nhất, mang lại hiệu quả cho bạn nhất là cái tốt nhất.

Nghe ra thì chẳng liên quan gì với nhau nhỉ? Thực ra cũng có đôi chút liên quan với cái mà tôi sắp giới thiệu ra đây: gói dịch vụ G suite của Goolge dành cho doanh nghiệp.

Tới đây chắc nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi: “Cha nội này ăn gì của Google mà suốt ngày quảng cáo cho Google. Mới nghe App Script đây giờ tới G suite?”.
continue reading…

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm quen các thao tác để có thể tạo ngay một chương trình dùng Google App Scipt đầu tiên. Tôi sẽ xây dựng một ứng dụng rất hữu ích đó là Merge mail (trộn thư) và gửi email tự động.

Trộn thư (merge mail) tức là lấy thông tin của từng người nhận trong một danh sách, điền vào những vị trí thích hợp trong email mẫu, để tạo ra cho mỗi người một email riêng có thông tin liên quan trực tiếp đến họ rồi gửi đi.

Hướng dẫn này mặc định dành cho người chưa từng biết gì về vấn đề này nên mang tính chất cầm tay chỉ việc với nhiều hình ảnh. Bước nào các bạn biết rồi thì có thể lướt qua.

Ứng dụng này sẽ sử dụng 3 dịch vụ của Google gồm Spreadsheet, Gmail và Form.

Mô tả cụ thể:

Bạn sẽ tạo 1 Spreadsheet với 2 sheet. Một chứa danh sách về thông tin người nhận, một chứa nội dung email mẫu với các trường cần trộn.

Bạn sẽ viết chương trình để hệ thống tự động trộn email và gửi email cho toàn bộ danh sách vào một thời gian nhất định hoặc khi bạn yêu cầu thông qua 1 Form.

Các bước tiến hành.

continue reading…

Đây là phần code phục vụ cho bài Tạo ứng dụng Trộn email bằng Google App Script.

continue reading…

Tổng quan: Google App Script là ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript với trình biên tập, biên dịch, nơi lưu trữ file đều nằm trên mây (máy chủ của Google). Với công cụ này, bạn có thể lập trình để thao tác, can thiệp đến rất nhiều các dịch vụ của Google. Do chương trình nằm trên mây nên có thể được chạy một cách tự động theo những khoảng thời gian chọn trước hoặc có một sự kiện diễn ra.

Công cụ: để làm việc với Google App Script đơn giản chỉ là một máy tính có nối mạng và 1 tài khoản Gmail.

continue reading…

Bitnami