Mục tiêu: Đưa các viên cạnh của chữ thập màu vàng vào đúng vị trí của nó (có mặt bên trùng màu với các viên tâm).

Mục tiêu chữ thập đúng

Cách thực hiện:

Quay mặt trên của Rubik qua 4 vị trí khác nhau, bạn sẽ phát hiện ra rằng có thể có 1 trong 3 trường hợp như sau:

Chữ thập đúng TH1: 4 khối cạnh của chữ thập đã đúng vị trí vào các mặt >> chuyển qua bước 6.
 Hai viên đúng liền kề TH2: Có 2 mặt liền kề đúng còn 2 mặt sai: Quay khổi Rubik như hình bên. Các viên sai nằm ở phỉa trên – bên trái và phía trên – ở giữa. Áp dụng công thức số 7 (phía dưới) 1 lần.
 Hai viên đúng đối diện TH3: Có 2 mặt đối diện sau đúng còn 2 mặt kia sai: Chọn 1 mặt bất kỳ trong 4 mặt cam, lam, đỏ, lục làm mặt trước. Áp dụng công thức số 7 (phía dưới) 1 lần. Sau đó quay mặt trên để tìm 2 mặt liền kề đúng (chắc chắn có 2 mặc liền kề đúng) rồi thực hiện như TH2 ở trên để có kết quả mong muốn.

 

Công thức chuyển đổi 2 viên phía trên – bên trái và phía trên – ở giữa của chữ thập màu vàng (công thức 7):

Công thức số 7

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã có các viên cạnh của chữ thập màu vàng ở đúng vị trí của nó, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.