Mục tiêu: Hoàn thiện khối Rubik:

Khối Rubik hoàn thiện

Cách thực hiện:

Sau bước 6 nếu các viên góc của màu vàng vô tình quay đúng hướng (mặt vàng quay lên trên) thì xin chúc mừng bạn đã hoàn thành khối Rubik mà không phải qua bước 7 này.

Còn nếu sau bước 6 mà tồn tại 1 viên nào đó trong số các viên góc màu vàng chưa quay đến hướng thì bạn cần thực hiện như sau:

Chọn hướng cầm Rubik sao cho viên góc màu vàng còn sai hướng nằm ở mặt trước, phía trên, bên phải như trong hình. Vị tri này được gọi là vị trí đánh dấu.

Vị trí đánh dấu bước 7

Thực hiện 1 hoặc nhiều lần công thức số 2 để chỉnh hướng lại viên này trở thành đúng.

Nhắc lại công thức 2:

Công thức 2

Lưu ý: sau khi đưa được viên góc màu vàng vào đúng hướng, bạn phải xoay D cho đủ các bước của công thức. Nhiều bạn quên không thực hiện bước quay D cuối cùng sẽ dẫn đến sai khi thực hiện tiếp các bước sau.

Sau khi đã xoay thành công viên góc trên, bạn tiến hành quay mặt trên (chỉ mặt trên – mặt màu vàng) sao cho viên màu vàng còn chưa hoàn chỉnh đến đúng ngay vị trí đánh dấu rồi thực hiện lại công thức 2 để hoàn thành viên này.

Quay viên chưa đúng

Lưu ý: Trong toàn bộ bước 7, hệ tọa độ (mặt trước, bên phải, mặt trên) của khối Rubik là không đổi. Chỉ quay mặt màu vàng để đưa viên chưa đúng về vị trí đánh dấu (vị trí ở mặt trước, phía trên, bên phải) mà thôi.

Lặp lại với các viên khác cho đến khi xong.

Trong quá trình xoay, có thể bạn thấy các mặt, các màu biến đổi nhiều quá nên lo lắng. Yên tâm đi, chỉ cần bạn làm đúng, cuối cùng thì khối Rubik sẽ được hoàn thành thôi (cái này gọi là có gian khổ thì mới thành công).

Sau khi xoay để viên góc màu vàng cuối cùng vào đúng vị trí của nó thì có thể bạn cần phải xoay lại tầng 2 tầng 3 để các mặt khớp màu hoàn toàn (cái này dễ ơi là dễ ai cũng làm được…)

Cuối cùng: chúc mừng bạn đã hoàn thành khối Rubik. Hãy nhìn ngắm và tận hưởng thành quả của mình trước khi xoay phá đi để xếp lại nào…

Khối Rubik hoàn thiện

Ps; Như đã nói trước, phương pháp này rất đơn giản với 8 công thức dễ nhớ nhưng số bước quay chưa thực sự tối ưu. Hãy xoay thật thành thạo, sau đó bạn sẽ phát hiện ra một số bước cải tiến đơn giản để có thể giảm số bước xoay, từ đó rút ngắn thời gian xoay hơn.

Cảm ơn bạn. Chúc bạn có nhiều niềm vui với khối Rubik.

Tổng kết:

TT Công thức Ứng dụng CT
1 Công thức 1 Xoay lại mặt bị ngược trong Bước 1: tạo dấu thập màu trắng.
2 Công thức 2 Đưa viên góc trắng từ mặt dưới lên mặt trên trong bước 2: hoàn thành tầng 1.
3 Công thức 3 Đưa khối khóc trắng từ mặt trên (nhưng không đúng vị trí) xuống mặt dưới trong bước 2.
4 Công thức 4 (chuyển phải) Chuyển phải: chuyển viên cạnh từ tầng trên xuống bên phải, tầng giữa trong bước 3: hoàn thành tầng 2.
5 Công thức 5 (chuyển trái) Chuyển trái: chuyển viên cạnh từ tầng trên xuống bên trái, tầng giữa trong bước 3: hoàn thành tầng 2.
6 Chuyển từ chấm >> chữ L >> đoạn thẳng >> chữ thập trong bước 4: tạo chữ thập màu vàng.
7 Công thức số 7 Hoán đổi 2 viên cạnh màu vàng của 2 mặt liền kề trong bước 5: đưa các viên chữ thập về đúng vị trí.
8 Công thức 8 Hoán đổi 3 viên góc màu vàng (trừ viên ở phía trước, trên, bên phải) trong bước 6: đưa các viên góc màu vàng về đúng vị trí.
 9 (2) Công thức 2 Đưa các viên góc màu vàng về đúng hướng để hoàn thành khối Rubik.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.