1. Tên gì?
  Nguyễn Công.
 2. Sao tên ngắn thế?
  Truyền thống gia đình, ai cũng thế.
 3. Có thích tên mình không?
  Rất thích.
 4. Nếu được tự đặt lại tên, đặt mình tên gì?
  Nguyễn Công.
 5. Kính trọng ai nhất?
  Ông nội. 10 tuổi, tay trắng, tự thân lập nghiệp nơi quê người, tạo dựng một gia đình khá giả.
 6. Thương yêu ai nhất?
  Mẹ. Trong tầm hiểu biết, chưa thấy một ai tốt, nhẫn nại, đảm đang bằng mẹ.
 7. Có đánh ai bao giờ chưa?
  Có, ít nhất là đánh đòn mấy đứa em khi nó hư.
 8. Có bị ai đánh bao giờ chưa?
  Có, ít nhất là bị ba mẹ đánh đòn (vì hư)
 9. Có đái dầm bao giờ không?
  Lúc nhỏ thì có, giờ thì “đở” nhiều rồi. Hihi… Đùa thôi, hết từ năm lớp 5.
 10. Có hôn ai bao giờ chưa?
  Có. Chừng này tuổi rồi mà chưa chắc cũng có vấn đề… continue reading…